Robomow hjälpcenter Skriv in din fråga eller välj en kategori för att få den hjälp du behöver

Kan jag slipa knivarna?

KNIVARNA FÅR INTE SLIPAS EFTERSOM OBALANS DÅ KAN UPPSTÅ.
VARNING
! STÄNG ALLTID AV SÄKERHETSBRYTAREN INNAN DU UTFÖR SERVICE PÅ KNIVARNA!

 

För RS/MS-modeller:

Det rekommenderas att byta ut båda knivarna samtidigt för bästa prestanda, och inte en i taget.

Storlek på gräsmatta - mindre än 1 000m2

Byt ut knivarna vid säsongens slut; placera den vänstra kniven på den högra motorn och den högra kniven på den vänstra motorn. Byt ut knivarna vartannat år.

 
Storlek på gräsmatta - mer än 1 000m2

Byt ut knivarna i mitten av säsongen; placera den vänstra kniven på den högra motorn och den högra kniven på den vänstra motorn. Byt ut knivarna vid årets slut.