Robomow hjälpcenter Skriv in din fråga eller välj en kategori för att få den hjälp du behöver

Hur kommer jag åt fjärrkontrollfunktionen?Fjärrkontrollfunktionen kommer du åt via huvudskärmen enligt bilden nedan:

1. Fjärrkontrollknapp